Notice: The bread and pastries are made-to-order by the students during their practice class. Please allow our teachers 48 hours to organize the students' classes while delivering to you the freshest natural products.

Bánh mì và bánh ngọt được làm theo đơn đặt hàng trong lớp thực hành của học viên Lò bánh mì Pháp. Vui lòng đặt trước 48 tiếng để giúp giảng viên chuẩn bị chương trình học phù hợp cho các em, bột kịp lên men levain tự nhiên, và để Lò bánh mì Pháp giao đến bạn bánh mì tươi ngon nhất trong ngày. 

Pack Soft Bread 60g
55,000 ₫ 55,000 ₫ 55000.0 VND
Cashew Croissant
60,000 ₫ 60,000 ₫ 60000.0 VND
Cashew Pain au Chocolat
65,000 ₫ 65,000 ₫ 65000.0 VND
Pack Sugar Tarts
70,000 ₫ 70,000 ₫ 70000.0 VND
Pack Small Levain 50g
70,000 ₫ 70,000 ₫ 70000.0 VND
Pack Croissants 70g
70,000 ₫ 70,000 ₫ 70000.0 VND
Baguette Traditional Levain 320g (2 pieces)
70,000 ₫ 70,000 ₫ 70000.0 VND
Pack Pain au Chocolat 70g
75,000 ₫ 75,000 ₫ 75000.0 VND
Pack Pains au raisin 90g
80,000 ₫ 80,000 ₫ 80000.0 VND
Pack Soft Bread 160g
85,000 ₫ 85,000 ₫ 85000.0 VND
Pack Croissants 35g
100,000 ₫ 100,000 ₫ 100000.0 VND
Pack Pain au Chocolat 35g
110,000 ₫ 110,000 ₫ 110000.0 VND
Pack 2 Sandwich Bread 300g
110,000 ₫ 110,000 ₫ 110000.0 VND
Pack Pains au raisin 45g
120,000 ₫ 120,000 ₫ 120000.0 VND
Pack 2 Durum 400g
130,000 ₫ 130,000 ₫ 130000.0 VND
Pack 2 Country Bread 500g
130,000 ₫ 130,000 ₫ 130000.0 VND
Pack Burger Buns (10 pieces)
130,000 ₫ 130,000 ₫ 130000.0 VND
Pack 2 Traditional Levain 500g
130,000 ₫ 130,000 ₫ 130000.0 VND
French Fougasse 400g
150,000 ₫ 150,000 ₫ 150000.0 VND
Granola Bag 220g
150,000 ₫ 150,000 ₫ 150000.0 VND