IMPORTANT: The bread and pastries are made-to-order by the students during their practice class. Please allow our teachers 24 hours (pastries and popular breads) to 48 hours (sourdough) to organize the students' classes while delivering to you the freshest natural products.

Bánh mì và bánh ngọt được làm theo đơn đặt hàng trong lớp thực hành của học viên Lò bánh mì Pháp. Vui lòng đặt trước 24 tiếng (bánh Âu, bánh mì, bánh ăn nhẹ) hoặc 48 tiếng (bánh mì bột chua) để giúp giảng viên chuẩn bị chương trình học phù hợp cho các em, bột kịp lên men levain tự nhiên, và để Lò bánh mì Pháp giao đến bạn bánh mì tươi ngon nhất trong ngày.