IMPORTANT: The bread and pastries are made-to-order by the students during their practice class. Please allow our teachers 24 hours (pastries and popular breads) to 48 hours (sourdough) to organize the students' classes while delivering to you the freshest natural products.

Bánh mì và bánh ngọt được làm theo đơn đặt hàng trong lớp thực hành của học viên Lò bánh mì Pháp. Vui lòng đặt trước 24 tiếng (bánh Âu, bánh mì, bánh ăn nhẹ) hoặc 48 tiếng (bánh mì bột chua) để giúp giảng viên chuẩn bị chương trình học phù hợp cho các em, bột kịp lên men levain tự nhiên, và để Lò bánh mì Pháp giao đến bạn bánh mì tươi ngon nhất trong ngày.

Discovery Country (Set pack)
250,000 ₫ 250,000 ₫ 250000.0 VND
Pack Burger Buns (10 pieces)
130,000 ₫ 130,000 ₫ 130000.0 VND
Baguette Traditional Levain 320g (2 pieces)
70,000 ₫ 70,000 ₫ 70000.0 VND
Lovers' Set
320,000 ₫ 320,000 ₫ 320000.0 VND
Granola Bag 220g
150,000 ₫ 150,000 ₫ 150000.0 VND
Box 12 Mini Quiches Lorraines
250,000 ₫ 250,000 ₫ 250000.0 VND
Breakfast Pack Large
900,000 ₫ 900,000 ₫ 900000.0 VND
Breakfast Pack Medium
700,000 ₫ 700,000 ₫ 700000.0 VND
Breakfast Pack Small
500,000 ₫ 500,000 ₫ 500000.0 VND
Flan Vanilla
400,000 ₫ 400,000 ₫ 400000.0 VND
Box 12 Mini Croque Monsieur
200,000 ₫ 200,000 ₫ 200000.0 VND
Pack 2 Sandwich Bread 300g
110,000 ₫ 110,000 ₫ 110000.0 VND
Pack 2 Cakes (any)
250,000 ₫ 250,000 ₫ 250000.0 VND
Discovery Traditional (Set pack)
250,000 ₫ 250,000 ₫ 250000.0 VND
Discovery Multigrain (Set pack)
300,000 ₫ 300,000 ₫ 300000.0 VND
Brownies (12 pieces)
200,000 ₫ 200,000 ₫ 200000.0 VND
Pack 2 Multigrain Levain 500g
200,000 ₫ 200,000 ₫ 200000.0 VND
Pack 2 Traditional Levain 500g
130,000 ₫ 130,000 ₫ 130000.0 VND